Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων της ιστοσελίδας www.familyplan.com.cy . Επιπλέον καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών από την εταιρεία Ν.Ρ. Family Plan LTD. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών της ιστοσελίδας www.familyplan.com.cy και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Ν.Ρ. Family Plan LTD.

Λαμβάνοντας υπόψην τη φύση και τον όγκο του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ν.Ρ. Family Plan LTD  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης ή/και χρήστης ή/και μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της  www.familyplan.com.cy στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

H Ν.Ρ. Family Plan LTD συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης ή/και χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της ή/και επισκέπτεται την ιστοσελίδα  www.familyplan.com.cy και όταν χρησιμοποιεί  τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη ή/και χρήστη στην ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy της  Ν.Ρ. Family Plan LTD οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Πόλη,  Αριθμός και ηλικίες παιδιών και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η Ν.Ρ. Family Plan LTD χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών ή /και χρηστών της εταιρείας N.P. Family Plan LTD ή / και της ιστοσελίδας της www.familplan.com.cy  καθώς και την καλύτερη επιλογή του περιεχομένου που προσφέρει, ώστε να είναι ανταποκρίνεται όσο το δυνατό καλύτερα στις προτιμήσεις ή / και τις ανάγκες τους καθώς και για την ενημέρωση τους αναφορικά με νέες υπηρεσίες ή / και προϊόντα.

Διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Η Ν.Ρ. Family Plan LTD δίνει το δικαίωμα στους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων ή/και αδρανοποίηση του λογαριασμού τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, αποστέλλοντας ανά πάσα ώρα και στιγμή ηλεκτρονικό  μήνυμα στην εταιρεία στο επίσημο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο info@familyplan.com.cy . Η εταιρεία δεσμεύεται ότι εντός δύο εργάσιμων ημερών το αίτημα του επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλους για ενημέρωση ή/και αδρανοποίηση ή/και διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων θα γίνει αποδεκτό και όπως θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες εκτός σε περίπτωση λόγων ανωτέρας βίας ή/και αδυναμίας συνεργάτη της εταιρείας για να επιληφθεί άμεσα του θέματος, που ενδεχομένως να καθυστερήσουν τη διαδικασία.

Διοχέτευση ή/και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η Ν.Ρ. Family Plan LTD  και η ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy  δεσμεύονται ότι δεν θα προβούν σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών της Ν.Ρ. Family Plan LTD και της ιστοσελίδας www.familyplan.com.cy σε κανέναν τρίτο φορέα. Η  Ν.Ρ. Family Plan LTD διατηρεί το δικαίωμα όπως διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών για τη διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων ή/και εάν η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων γίνει προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την N.P. Family Plan LTD, νοουμένου ότι αυτό καθίσταται αναγκαίο για την παροχή υποστήριξης προς την N.P. Family Plan LTD. Τέλος η Ν.Ρ. Family Plan LTD διατηρεί το δικαίωμα όπως διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών ή/και μελών της αποκλειστικά και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές, εάν τίθεται θέμα λόγω συμμόρφωσης με τις ανάλογες διατάξεις του νόμου.

Cookies (Αρχεία Αναγνώρισης)

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή/και το κινητό τηλέφωνο του επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy της Ν.Ρ. Family Plan LTD κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy χρησιμοποιεί εργαλεία web analytics, για την καλύτερη κατανόηση της αποδοτικότητας της, ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας της, εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη επισκέπτονται την ιστοσελίδα της, το είδος του περιεχομένου πλοήγησης και του προγράμματος περιήγησης / λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία, αλλά είναι απαραίτητα για την αναγνώριση τυχόν προβλημάτων της ιστοσελίδας της εταιρείας, καθώς και για τον καθορισμό των  υπηρεσιών και των χαρακτηριστικών που είναι πιο πολύτιμα για τους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και μέλη, ώστε να είναι εφικτή η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας τους κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή / και χρήσης της www.familyplan.com.cy.

Η N.P. Family Plan LTD κάνει χρήση αριθμού διαφορετικών cookies (μικρών αρχείων κειμένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή του χρήστη ή/και επισκέπτη ή/και μέλους από την ιστοσελίδα που επισκέπτεται, ώστε να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που ο χρήστης επισκέπτεται αλλά και για να προσφέρουν πληροφορίες στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας) στην ιστοσελίδα www.familyplan.com.cy. Όσοι χρήστες ή /και επισκέπτες επιθυμούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι τα cookies και πώς λειτουργούν, ή/και για να μάθουν πώς να τα ελέγξουν ή να τα διαγράψουν, μπορούν να επισκεφθούν το http://www.aboutcookies.org.

Κάθε σχόλιο ή απορία σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που χρησιμοποιεί η N.P. Family Plan LTD και η ιστοσελίδα της www.familyplan.com.cy είναι ευπρόσδεκτα να σταλούν με e-mail στο info@familyplan.com.cy .

Αποστολή μηνυμάτων & Email

Η Ν.Ρ. Family Plan LTD μπορεί να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών της εταιρείας, των προϊόντων της και της ιστοσελίδας της www.familyplan.com.cy  αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης προς τους επισκέπτε ή/και χρήστες ή/και μέλη των υπηρεσιών της εταιρείας και της ιστοσελίδας της ή/και για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Η Ν.Ρ. Family Plan LTD δεν δικαιούται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο αποστολές τους συμφωνεί (όπως για παράδειγμα όταν αποστέλλει ερώτηση προς κάποιον ειδικό επιστημονικό συνεργάτη της N.P. Family Plan LTD, οπόταν και η εταιρεία κοινοποιεί το μήνυμα του αποστολέα προς το συνεργάτης της και ακολούθως την απάντηση του συνεργάτη προς τον αρχικό αποστολέα).

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι εν λόγω όροι για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλους των υπηρεσιών και της ιστοσελίδας της Ν.Ρ. Family Plan LTD καθώς και για τη χρήση της ιστοσελίδας της www.familyplan.com.cy διέπονται από τους νόμους του Κυπριακού δικαίου και τις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας Ν.138(Ι)/2001. Για οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα ιστοσελίδα ή/και την εταιρεία, αρμόδια είναι τα Κυπριακά Δικαστήρια. Οι παρόντες όροι έχουν διατυπωθεί έχοντας υπόψη τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου καθώς επίσης και του υφιστάμενου φάσματος των νομικών ρυθμίσεων που σχετίζεται με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Ενδεχόμενη συναρτώμενη ρύθμιση της υφιστάμενης νομοθεσίας, θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος κειμένου. Σε κάθε περίπτωση η Ν.Ρ. Family Plan LTD διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εφόσον ενημερώσει ανάλογα τους  επισκέπτες ή/και χρήστες της και εντός του υφιστάμενου ή και ενδεχόμενου νέου νομικού πλαισίου. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης ή/και χρήστης διαφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ν.Ρ. Family Plan LTD ή και της ιστοσελίδας της www.familyplan.com.cy.

Εγγραφείτε στο newsletter δωρεάν για να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις και τα νέα μας